POLYETHYLEENTEREPHTHALAAT   (PET)

Al dan niet gerecycleerd, is dit materiaal een interessant alternatief voor polypropyleen. En, net zoals alle materialen waarmee we werken, is ook PET milieuvriendelijk en 100% recycleerbaar